คู่มือการติดตั้ง XOOPS
Content Management System
Home

XOOPS
เป็นระบบบริหารและสร้างเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป พัฒนามาจากภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL นับเป็นระบบ CMS ที่น่าใช้งานอีกตัวหนึ่ง ภายในมีระบบ Backend ที่ใช้งานง่าย รวมทั้งมีฉากหลังเ็ว็บและโปรแกรมเสริมให้เลือกใช้มากมาย สามารถนำมาประยุกต์ในการสร้างเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ด้านการศึกษา เว็บบล็อกองค์กรให้พนักงานเขียนเหตุการณ์ต่างๆ เว็บชมรม สมาคม, ... อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ XOOPS เพิ่มเติมได้ ที่นี่

XOOPS is an extensible, OO (Object Oriented), easy to use dynamic web content management system written in PHP. XOOPS is the ideal tool for developing small to large dynamic community websites, intra company portals, corporate portals, weblogs and much more.ความต้องการด้านซอฟต์แวร์
• Web Server เป็น Apache หรือ IIS หากทดสอบบนเครื่องตัวเองแนะนำให้ใช้ WMWerver หรือ AppServ
โปรแกรมภาษา PHP เวอร์ชั่น 4.2.0 ขึ้นไป
• ฐานข้อมูลเป็น MySQL เวอร์ชั่น 3.23.x ขึ้นไป
• โปรแกรม phpMyAdmin สำหรับจัดการฐานข้อมูล MySQL
 
 
ขั้นตอนการติดตั้ง XOOPS
* ก่อนการติดตั้งท่านต้องจำลองเครื่องตัวเองเป็น Web Server ก่อน สามารถเลือก Web Server ตัวใดตัวหนึ่งตามลิ้งด้านล่างนี้
โปรแกรม ลิงค์ดาวน์โหลด
WM Server http://www.cmsthailand.com/web45-47/print.php?sid=80
AppServ http://www.cmsthailand.com/web45-47/print.php?sid=2
WAMP http://www.cmsthailand.com/web45-47/print.php?sid=58
   
 
1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้งที่ http://www.cmsthailand.com หรือที่ http://www.xoops.org

2. หลังการดาวน์โหลดมาให้ทำการแตกไฟล์ด้วย WinRAR หรือ Winzip


รูปแสดงโฟลเดอร์หลังการแตกไฟล์


3. ทำการเปลี่ยนชื่อห้องตัวติดตั้งจาก html เป็น xoops เสร็แล้วทำการคัดลอกหรืออัปโหลดตัวติดตั้งไปใส่ในห้องเก็บเว็บไซต์

ไดเร็กทอรี่ คำอธิบาย
C:\WM\www   กรณีใช้ WMServer
C:\AppServ\www  กรณีใช้ AppServ
C:\InetPub\wwwroot กรณีใช้ IIS
/var/www/html   กรณีใช้ระบบ Linux เก็บที่พาทหลัก
/home/username/public_html กรณีใช้ระบบ Linux เก็บที่พาทของผู้ใช้ (โดยที่ไปบนโฮสต์ติ้งจะใช้พาทนี้)

* ในที่นี้ทดสอบบนเครื่องตัวเองใช้ WMServer

รูปแสดงโฟลเดอร์ห้องเก็บตัวติดตั้ง


4. ทำการสร้างฐานข้อมูลสำหรับเก็บโปรแกรม xoops ในที่นี้สร้างโดยใช้โปรแกรม phpMyAdmin (โดยทั่วไปบนเว็บโฮสต์ติ้งเขามีบริการอยู่แล้ว)


สร้างฐานข้อมูลที่ต้องการเก็บ XOOPS ในที่นี้สร้างฐานข้อมูลชื่อว่า xoops

Note.
กรณีใช้บน Web Hosting จริงสามารถใช้ฐานข้อมูลที่ทางโฮสต์ติ้งให้มาหรือทำการสร้างใหม่ผ่านทาง Control Panel ที่ทาง hosting ให้บริการ

5. หลังการสร้างฐานข้อมูลเสร็จแล้วก็เริ่มติดตั้งโดยการพิมพ์ URL ดังนี้
URL คำอธิบาย
http://127.0.0.1/xoops/install/ กรณีติดตั้งบนเครื่องตัวเอง
http://www.sitename.com/install/ กรณีสร้างเป็นไดเร็กทอรี่ย่อยลึกลงไปอีกชั้น
http://www.sitename.com/install/ กรณีสร้างเป็นพาทหลักเว็บไซต์
http://research.sitename.com/install/ กรณีสร้างเป็น sub domain ชื่อว่า research

Note.
ห้องสำหรับเป็นตัวติดตั้งสามารถตั้งเป็นชื่ออื่นได้ในที่นี้ทดสอบตั้งชื่อว่า xoops6. คลิกที่ปุ่ม Next กรณีติดตั้งเป็นครั้งแรก7. โปรแกรมรายงานลิขสิทธิ์โปรแกรม ของ XOOPS เป็นชนิด GNU General Public License (GPL) และความต้องการด้านซอฟต์แวร์
8. คลิกปุ่ม Next


รูปแสดงก่อนการเปลี่ยนโหมดไฟล์

9. โปรแกรมตรวจสอบสิทธิการใช้งาน กรณีทดสอบในเครื่องไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโหมดไฟล์ หากเป็นการใช้งานจริงบนโฮสต์ติ้งจำเป็นต้องเปลี่ยนโหมดไฟล์ต่อไปนี้เป็น 777
ไดเร็กทอรี่ upload
ไดเร็กทอรี่ cache
ไดเร็กทอรี่ templates_c
ไฟล์ mainfile.php


รูปแสดงการเปลี่ยนโหมดไฟล์ผ่านทางโปรแกรม WS_FTP Proรูปแสดงหลังการเปลี่ยนโหมดไฟล์

* สามารถอ่านรายละเอียดการเปลี่ยนโหมดไฟล์เพิ่มเติมได้ที่ http://www.cmsthailand.com/web45-47/print.php?sid=99

10. คลิกปุ่ม Next11 . ระบุรายละเอียดฐานข้อมูล MySQL
Database Hostname: ระบุชื่อโฮสต์เนมที่เก็บฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล กรณีทดสอบบนเครื่องตัวเองให้ใส่เป็น localhost
Database Username: ชื่อผู้ใช้ กรณีทดสอบบนเครื่องให้ใช้เป็น root
Ttabase Password: รหัสผ่าน กรณีทดสอบบนเครื่องตนเองให้ปล่อยว่างไว้
Database Name: ชื่อฐานข้อมูล ในที่นี้ชื่อว่า xoops (ได้สร้างไว้ในข้อ 4)
Table Prefix: คำนำหน้าตารางให้ใช้ค่าเก่าเป็น xoops
Use persistent connection? ตอบ NO
XOOPS Physical Path : พาทที่เก็บโปรแกรมไม่ต้องเปลี่ยนแปลง
XOOPS Virtual Path (URL) : พาทที่ใช้เรียกเว็บไซต์

12. หลังจากระบุเสร็จให้คลิกปุ่ม Next13. ระบบรายงานให้ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง กรณีกรอกรายละเอียดผิดสามารถคลิกปุ่ม Back เพื่อย้อนกลับไปแก้ไข
14. คลิกปุ่ม Next15. ระบบทำการเขียนคอนฟิกลงไฟล์ mainfile.php
16. คลิกปุ่ม Next17. ระบบรายงานพาทที่เรียกใช้งาน
18. คลิกปุ่ม Next19. คลิกปุ่ม Next20. ระบบรายงานว่าทำการสร้างฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
21. คลิกปุ่ม Next22. ระบบรายงานการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
23. คลิกปุ่ม Next24. ระบบทำการสร้างตารางลงฐานข้อมูล
25. คลิกปุ่ม Next26. กำหนดชื่อ Login, email และ password ที่ใช้ในการเข้าระบบ ในการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ (Admin name)
27. คลิกปุ่ม Next28. ระบบทำการอัปเดทแอคเคาน์ ผู้ควบคุมเว็บเข้าสู่ตารางข้อมูล
29. คลิกปุ่ม Next30. คลิกปุ่ม HERE เพื่อเข้าหน้าแรกเว็บไซต์


รูปสดงหน้าแรกเว็บไซต์ที่สร้างด้วย XOOPS

31. ทดสอบ login เข้าระบบในฐานะ Admin* ในการเข้าใช้งานครั้งแรกระบบจะไม่อนุญาติให้เปลี่ยนแปลงข้อมูล
ระบบจะเตือนให้ลบโฟลเดอร์ install และทำการเปลี่ยนโหมดไฟล์ mainfile.php ให้อ่านได้อย่างเดียว คุณต้องไปจัดการขั้นตอนนี้ก่อน


รูปแสดงรายการเมนูของผู้ควบคุมเว็บ

สรุป
         XOOPS เป็นระบบใช้ในการสร้างเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมในอันดับต้นๆ ในต่างประเทศ จุดเด่นของ XOOPS อยู่ที่ระบบมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้ ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ได้โดยใช้เวลาไม่นาน และไม่จำเป็นต้องเป็นคนเขียนโปรแกรมเก่งก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างมืออาชีพ อีกทั้งระบบมีฉากหลังเว็บไซต์(theme) สวยๆ ให้เลือกใช้งานมากมาย ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลต่างๆ ทั้งส่วนของธีมและโมดูลมาพัฒนาต่อยอดได้ เนื่องจากระบบ CMS ตัวนี้ถือลิขสิทธ์แบบ GPL (General Public License)
         ปัจจุบันนี้ XOOPS นับเป็นระบบ CMS ที่น่าใช้งานอีกตัวหนึ่ง ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ได้ง่ายผ่านทางหน้าเว็บไซต์ผ่านทาง Admin tools คล้ายๆ กับ CMS ยอดนิยมอย่าง PHP-Nuke, PostNuke, Mambo ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บท่าของ XOOPS คือ www.xoops.org


--------------------------------------------------------------------------------
April 20, 2005
Copyright© by CMSThailand.com   All right reserved.
Thailand’s Open Source Content Management System
ศูนย์รวมเครื่องมือสร้างไซต์สำเร็จรูป
http://www.CMSThailand.com
 
TOP
http://www.CMSThailand.com
สงวนลิขสิทธิ์บทความ,เนื้อหาโดย ซีเอ็มเอ็สไทยแลนท์ดอทคอม
การเผยแพร่บทความ,เนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับอนุญาติจาก CMSThailand.com ก่อน
Copyright© by CMSthailand.com All right reserved.